Shree Lalitha Ashtothara Sathanamavali in Sanskrit & English

Shree Lalitha Ashtothara Sathanamavali (Goddess Lalitha 108 names)

Chant Goddess Lalitha Ashtothara Sathanamavali everyday to get her blessings and healthy life.

Shree Lalitha Ashtothara Sathanamavali in Sanskrit & English

Lalitha Ashtothara Sathanamavali

॥ अथ श्रीललिताष्टोत्तरशतनामावलिः ॥

रजताचलशृङ्गाग्रमध्यस्थायै नमो नमः ।
हिमाचलमहावंशपावनायै नमो नमः ।
शङ्करार्धाङ्गसौन्दर्यशरीरायै नमो नमः ।
लसन्मरकतस्वच्छविग्रहायै नमो नमः ।
महातिशयसौन्दर्यलावण्यायै नमो नमः ।
शशाङ्कशेखरप्राणवल्लभायै नमो नमः ।
सदापञ्चदशात्मैक्यस्वरूपायै नमो नमः ।
वज्रमाणिक्यकटककिरीटायै नमो नमः ।
कस्तूरीतिलकोल्लासनिटिलायै नमो नमः ।
भस्मरेखाङ्कितलसन्मस्तकायै नमो नमः ।
विकचाम्भोरुहदललोचनायै नमो नमः ।
शरच्चाम्पेयपुष्पाभनासिकायै नमो नमः ।
लसत्काञ्चनताटङ्कयुगलायै नमो नमः ।
मणिदर्पणसङ्काशकपोलायै नमो नमः ।
ताम्बूलपूरितस्मेरवदनायै नमो नमः ।
सुपक्वदाडिमीबीजरदनायै नमो नमः ।
कम्बुपूगसमच्छायकन्धरायै नमो नमः ।
स्थूलमुक्ताफलोदारसुहारायै नमो नमः ।
गिरीशबद्धमाङ्गल्यमङ्गलायै नमो नमः ।
पद्मपाशाङ्कुशलसत्कराब्जायै नमो नमः ।
पद्मकैरवमन्दारसुमालिन्यै नमो नमः ।
सुवर्णकुम्भयुग्माभसुकुचायै नमो नमः ।
रमणीयचतुर्बाहुसंयुक्तायै नमो नमः ।
कनकाङ्गदकेयूरभूषितायै नमो नमः ।
बृहत्सौवर्णसौन्दर्यवसनायै नमो नमः ।
बृहन्नितम्बविलसज्जघनायै नमो नमः ।
सौभाग्यजातशृङ्गारमध्यमायै नमो नमः ।
दिव्यभूषणसन्दोहरञ्जितायै नमो नमः ।
पारिजातगुणाधिक्यपदाब्जायै नमो नमः ।
सुपद्मरागसङ्काशचरणायै नमो नमः ।
कामकोटिमहापद्मपीठस्थायै नमो नमः ।
श्रीकंठनेत्रकुमुदचन्द्रिकायै नमो नमः ।
सञ्चारमररमावाणीवीजितायै नमो नमः ।
भक्तरक्षणदाक्षिण्यकटाक्षायै नमो नमः ।
भूतेशालिङ्गनोद्भूतपुलकाङ्ग्यै नमो नमः ।
अनङ्गजनकापाङ्गवीक्षणायै नमो नमः ।
ब्रह्मोपेन्द्रशिरोरत्नरञ्जितायै नमो नमः ।
शचीमुख्यामरवधूसेवितायै नमो नमः ।
लीलाकल्पितब्रह्माण्डमण्डलायै नमो नमः ।
अमृतादिमहाशक्तिसंवृतायै नमो नमः ।
एकातपत्रसाम्राज्यदायिकायै नमो नमः ।
सनकादिसमाराध्यपादुकायै नमो नमः ।
देवर्षिभिस्स्तूयमानवैभवायै नमो नमः ।
कलशोद्भवदुर्वासःपूजितायै नमो नमः ।
मत्तेभवक्त्रषड्वक्त्रवत्सलायै नमो नमः ।
चक्रराजमहायन्त्रमध्यवर्तिन्यै नमो नमः ।
चिदग्निकुण्डसम्भूतसुदेहायै नमो नमः ।
शशाङ्कखण्डसंयुक्तमकुटायै नमो नमः ।
मत्तहंसवधूमन्दगमनायै नमो नमः ।
वन्दारुजनसन्दोहवन्दितायै नमो नमः ।
अन्तर्मुखजनानन्दफलदायै नमो नमः ।
पतिव्रताङ्गनाभीष्टफलदायै नमो नमः ।
अव्याजकरुणापूरपूरितायै नमो नमः ।
नितान्तसच्चिदानन्दसंयुक्तायै नमो नमः ।
सहस्रसूर्यसंयुक्तप्रकाशायै नमो नमः ।
रत्नचिन्तामणिगृहमध्यस्थायै नमो नमः ।
हानिवृद्धिगुणाधिक्यरहितायै नमो नमः ।
महापद्माटवीमध्यनिवासायै नमो नमः ।
जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तीनां साक्षिभूत्यै नमो नमः ।
महापापौघपापानां विनाशिन्यै नमो नमः ।
दुष्टभीतिमहाभीतिभञ्जनायै नमो नमः ।
समस्तदेवदनुजप्रेरकायै नमो नमः ।
समस्तहृदयाम्भूजनिलयायै नमो नमः ।
अनाहतमहापद्ममन्दिरायै नमो नमः ।
सहस्रारसरोजातवासितायै नमो नमः ।
पुनरावृत्तिरहितपुरस्थायै नमो नमः ।
वाणीगायत्रीसावित्रीसन्नुतायै नमो नमः ।
रमाभूमिसुताराध्यपदाब्जायै नमो नमः ।
लोपामुद्रार्चितश्रीमच्चरणायै नमो नमः ।
सहस्ररतिसौन्दर्यशरीरायै नमो नमः ।
भावनामात्रसन्तुष्टहृदयायै नमो नमः ।
सत्यसम्पूर्णविज्ञानसिद्धिदायै नमो नमः ।
श्रीलोचनकृतोल्लासफलदायै नमो नमः ।
श्रीसुधाब्धिमणिद्वीपमध्यगायै नमो नमः ।
दक्षाध्वरविनिर्भेदसाधनायै नमो नमः ।
श्रीनाथसोदरीभूतशोभितायै नमो नमः ।
चन्द्रशेखरभक्तार्तिभञ्जनायै नमो नमः ।
सर्वोपाधिविनिर्मुक्तचैतन्यायै नमो नमः ।
नामपारयणाभीष्टफलदायै नमो नमः ।
सृष्टिस्थितितिरोधानसङ्कल्पायै नमो नमः ।
श्रीषोडशाक्षरीमन्त्रमध्यगायै नमो नमः ।
अनाद्यन्तस्वयम्भूतदिव्यमूर्त्यै नमो नमः ।
भक्तहंसपरिमुख्यवियोगायै नमो नमः ।
मातृमण्डलसंयुक्तललितायै नमो नमः ।
भण्डदैत्यमहासत्त्वनाशनायै नमो नमः ।
क्रूरभण्डशिरच्छेदनिपुणायै नमो नमः ।
धात्रच्युतसुराधीशसुखदायै नमो नमः ।
चण्डमुण्डनिशुम्भादिखण्डनायै नमो नमः ।
रक्ताक्षरक्तजिह्वादिशिक्षणायै नमो नमः ।
महिषासुरदोर्वीर्यनिग्रहायै नमो नमः ।
अभ्रकेशमहोत्साहकारणायै नमो नमः ।
महेशयुक्तनटनतत्परायै नमो नमः ।
निजभर्तृमुखाम्भोजचिन्तनायै नमो नमः ।
वृषभध्वजविज्ञानभावनायै नमो नमः ।
जन्ममृत्युजरारोगभञ्जनायै नमो नमः ।
विधेयमुक्तविज्ञनसिद्धिदायै नमो नमः ।
कामक्रोधादिषड्वर्गनाशनायै नमो नमः ।
राजराजार्चितपदसरोजायै नमो नमः ।
सर्ववेदान्तसंसिद्धसुतत्वायै नमो नमः ।
श्रीवीरभक्तविज्ञानविधानायै नमो नमः ।
अशेषदुष्टदनुजसूदनायै नमो नमः ।
साक्षाच्छ्रीदक्षिणामूर्तिमनोज्ञायै नमो नमः ।
हयमेधाग्रसम्पूज्यमहिमायै नमो नमः ।
दक्षप्रजापतिसुतवेषाढ्यायै नमो नमः ।
सुमबाणेक्षुकोदण्डमण्डितायै नमो नमः ।
नित्ययौवनमाङ्गल्यमङ्गलायै नमो नमः ।
महादेवसमायुक्तशरीरायै नमो नमः ।
महादेवरतौत्सुक्यमहादेव्यै नमो नमः ।

॥ श्रीललिताष्टोत्तरशतनामावलिः सम्पूर्णा ॥

English:

Sri Lalitha Ashtothara Sathanamavali

Om Rajataachalashrungaagra madhyasthaayai namo namah
Om Himaachala mahaavamsha pava-nayai namo namah
Om Shankaraardhanga soundarya sharee-raayai namo namah
Om Lasanmarakata svaccha-vigra-haayai namo namah
Om Maha-tishaya soundarya lavanyayai namo namah
Om Shashanka shekhara praana-valla-bhayai namo namah
Om Sada-pancha-dashaatmaikya svarupayai namo namah
Om Vajra-manikya-kataka kireetayai namo namah
Om Kasturee-tila-kodh_bhaasi nitalayai namo namah
Om Bhasma-rekhankita-lasan masta-kayai namo namah
Om Lasat-kanaka-thaatanka yuga-layai namo namah
Om Vika-chaambho-ruha dala-lochanayai namo namah
Om Shara-champeya pushpa-bha-nasikayai namo namah
Om Mani-darpana sankaasha kapolayai namo namah
Om Taanbula-puritasme-ravadanayai namo namah
Om Supakva-dadi-meebeeja-radanayai namo namah
Om Kanbu-puga-samacchaya kandha-rayai namo namah
Om Sthula-muktaa-phalo-dara-suharayai namo namah
Om Gireesha-baddha-mangalya mangalayai namo namah
Om Padma-pashankusha-lasat-karaab-jayai namo namah
Om Padma-kairava-mandaara sumalinyai namo namah
Om Suvarna-kunbha-yugma bhasuku-chayai namo namah
Om Rama-niya chatur-bhahu samyuk-tayai namo namah
Om Kana-kanga-dakeyura bhushitayai namo namah
Om Bruha-tsou-varna soundarya-vasanayai namo namah
Om Bruhanni tambu-vila-sajja-ghanayai namo namah
Om Soubhagya-jaata-shrungara-madhya-mayai namo namah
Om Divya-bhushana samdo-ha-ranjitayai namo namah
Om Paarijata guna-dhikya padab-jayai namo namah
Om Supadma raga-sankaasha chara-nayai namo namah
Om Kama-koti maha-padma peeta-sdhayai namo namah
Om Sree-kanta-netra kumuda chandrikayai namo namah
Om Sachaa-mara rama-vanee viijitayai namo namah
Om Bhakta-rakshana dakshinya katakshayai namo namah
Om Bhute-shalinganod-bhuta pulakangyai namo namah
Om Ananga-jana-kaapaanga-veeksha-nayai namo namah
Om Bramho-pendra shiro-ratna-ranjitayai namo namah
Om Shachi-mukhyaa-mara-vadhu sevitayai namo namah
Om Lila-kalpita-bramhanda mandalaayai namo namah
Om Amrutadi-maha-shakti-samvrutayai namo namah
Om Ekaata-patra-samrajya-dayikayai namo namah
Om Sanakaadi samaa-radhya paadhu-kayai namo namah
Om Devarshi-bhistuya-mana-vaibha-vayai namo namah
Om Kala-shodbhava durvaasa pujitayai namo namah
Om Matte-bhavaktra-shadvaktra-vatsa-layai namo namah
Om Chakra-raja maha-yanta-madhya-varyyai namo namah
Om Chidagni-kunda sambhuta sude-hayai namo namah
Om Shashanka-khanda samyukta mukutayai namo namah
Om Matta-hamsa-madhu manda-gama-nayai namo namah
Om Vandaaru jana-sandoha vanditayai namo namah
Om Antarmukha janaa-nanda phala-dayai namo namah
Om Pati-vratanga-nabeeshta phala-dayai namo namah
Om Avyaja-karuna pura-puri-tayai namo namah
Om Niranjana chida-nanda samyuk-tayai namo namah
Om Sahasra-surya-sanyukta-prakaa-shayai namo namah
Om Ratna-chinta-mani gruha-madhya-sdhayai namo namah
Om Haani vrudhi guna-dhikya-rahitayai namo namah
Om Maha-padma-tavee madhya nivaasayai namo namah
Om Jagrat-svapna sushuk-teenam sakshi-bhutyai namo namah
Om Maha-papougha papaanaam vinashinyai namo namah
Om Dushta-bheeti maha-bheeti bhanja-nayai namo namah
Om Samasta deva-danuja prera-kayai namo namah
Om Samasta hruda-yambhoja nila-yayai namo namah
Om Anaa-hata maha-padma mandi-rayai namo namah
Om Sahasraara-sarojata vasitayai namo namah
Om Punara-vrutya rahita purasdhayai namo namah
Om Vanee gaayatri saavitri sannutayai namo namah
Om Neelaa-ramaa bhu-sam-pujya padabjayai namo namah
Om Lopa-mudrarchita sree-maccharanayai namo namah
Om Sahasra rati-soundarya sharee-rayai namo namah
Om Bhavanaa-matra-santushta hruda-yayai namo namah
Om Nata-sampurna vigyna sidhidayai namo namah
Om Tri-lochana kruto-llasa phala-dayai namo namah
Om Sree-sudhabdi mani-dvipa madhya-gayai namo namah
Om Daksha-dhvara vini-rbheda-sadha-nayai namo namah
Om Sreenadha sodaree-bhuta shobhi-tayai namo namah
Om Chandra-shekhara bhaktarti bhanja-nayai namo namah
Om Sarvo-padhi-vinirmukta-chaitan-yayai namo namah
Om Nama-parayana-bheeshta phala-dayai namo namah
Om Srushti-sdhiti tiro-dhana sankal-payai namo namah
Om Sree-shoda-shaksharee mantra madhya-gayai namo namah
Om Anadyanta svayam-bhuta divya-murtyai namo namah
Om Bhakta-hamsa-para-mukhya viyo-gayai namo namah
Om Matru-mandala samyukta lalitayai namo namah
Om Bhanda-daitya maha-satva nasha-nayai namo namah
Om Krura-bhanda shiras-cheda nipu-nayai namo namah
Om Dhatra-cchuta sura-dheesha sukha-dayai namo namah
Om Chanda-munda nishumbhadi khanda-nayai namo namah
Om Raktaksha-rakta jihvadi shiksha-nayai namo namah
Om Mahisha-suradorveerya nigra-hayai namo namah
Om Abhra-kesha-mahotsaha kara-nayai namo namah
Om Mahesha-yukta natana tatparayai namo namah
Om Nija-bhartru mukham-bhoja chinta-nayai namo namah
Om Vrusha-bhadhvaja vigynana-bhavanayai namo namah
Om Janma-mrutya jara-roga bhanjanayai namo namah
Om Vidhe-ha-mukti vigyana-sidhi-dayai namo namah
Om Kama-krodhadi shadvarga-nashanayai namo namah
Om Raja-rajarchita pada-sarojayai namo namah
Om Sarva-vedanta siddhanta sutaatvayai namo namah
Om Veera-bhakta-vigyana nidhanayai namo namah
Om Ashesha dusta dhanuja-suudhanayai namo namah
Om Sakshachri dakshana-moorty manogyanyai namo namah
Om Haya-medagra-sampoojya mahimayai namo namah
Om Daksha-praja-pati sutha-vesha-dyayai namo namah
Om Suma-banekshu-kodanda-mandi-tayai namo namah
Om Nitya-youvana mangalya-mangalayai namo namah
Om Maha-deva samaa-yukata-shareerayai namo namah
Om Chatur-vin-shati-tattvaika swarupayai namo namah

|| Om Shree Lalita Ashtottara Shatanamavali Sampoornam ||

Other Goddess Lalitha Stotra and Mantra

Lalitha sahasranama stotra

Shri Lalitha sahasranama stotra from Narad purana

Lalitha Stava Ratnam in Sanskrit

Shri Lalitha Sahasranamavali

Goddess Lalitha Pancharatnam in Telugu & English

Lalitha sahasranamam Stotra Lyrics English

Lalitha stava raja stotram

Lalitha Tripura Sundari Aparadha Kshamapana Stotram

Lalitha Tripura Sundari Hrudaya Stotram

Shri Lalitha Trishati Stotram

Lalitha Trishati Namavali in Sanskrit

Lalitha Hrudaya Stotram