Hanuman Gayatri Mantra in hindi & english – हनुमान गायत्री मंत्र

 Hanuman Gayatri Mantra in hindi & english – हनुमान गायत्री मंत्र In Hindi:- ओम् आंजनेयाय विद्मिहे वायुपुत्राय धीमहि  तन्नो: हनुमान: प्रचोदयात ||1|| ओम् रामदूताय विद्मिहे …