9 Names of Nav Durga Mantra (नव दुर्गा देवी)

9 Names of Nav Durga Mantra (नव दुर्गा देवी) ॐ श्री दुर्गाय नमः प्रथमं शैलपुत्रीति द्बितीयं ब्रह्मचारिणी । तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् । पञ्चमं स्कन्दमातेति …